เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรการฝ่ายขาย Sales Administrator

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแล ประสานงานและบริหารจัดการด้านงานเอกสารและงานธุรการของส่วนงานขาย
 2. ดูแลการเปิด order และจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานขาย
 3. ควบคุมการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ
 4. ประสานงานท่าเรือ,รถขนส่ง,เครื่องมือขนถ่ายสินค้าหน้าท่า,แรงงาน
 5. จัดทำรายการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ให้ฝ่ายบัญชี
 6. จัดเตรียมและเก็บข้อมูลใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบสั่งงานอื่นๆ และเอกสารการเก็บเงิน
 7. เก็บข้อมูลและติดตามการชำระเงินของลูกค้า
 8. ประสานงานการจัดประชุมและจัดทำรายงานการประชุมส่งผู้บริหาร
 9. ติดตามงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 10. ถ้ามีประสบการณ์  งานโลจิสติกส์, ระบบ GMP PLUS , งาน EIA  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 1. ชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การขาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์งาน Export ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้ดี และการนำเสนอ ( Presentation)
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง
 7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 8. สามารถเริ่มงานได้ทันที
 9. มีรถยนต์ และใบขับขี่ เป็นของตนเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 
 • Interested candidates can submit your application letter with an academic transcript and resume to: hr@asiagoldenrice.com
 • ASIA GOLDEN RICE CO.,LTD. ( HR DEPT.) 71 , 6 Fl., AGR Building , Chareonrad Rd., Bangklo , Bangkolaem Bangkok, 10120 Thailand. Tel: 0-22916555 Ext. 520
  E-mail: hr@asiagoldenrice.com