เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย Sales Coordinator (1 อัตรา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. สนับสนุนการขายให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย ทั้งในส่วนของข้อมูล, การจัดทำเอกสาร , การประสานงาน
 2. จัดทำใบเสนอราคา , ทำใบสั่งงานและจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการขาย
 3. จัดทำรายงานยอดขายและรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 5. วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนการตลาดนำเสนอผู้บริหาร
 6. ดูแลกลุ่มลูกค้ารายเก่าและหาช่องทางการตลาดอื่น ๆ เพื่อหาลูกค้ารายใหม่
 7. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งช่องทาง Off line / On line ,Web site
 8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 9. ถ้ามีประสบการณ์ งานโลจิสติกส์ , ระบบ GMP PLUS , งาน EIA จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติ

 1. ชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การขาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์งาน Export ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้ดี และการนำเสนอ ( Presentation)
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง
 7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 8. สามารถเริ่มงานได้ทันที
 9. มีรถยนต์ และใบขับขี่ เป็นของตนเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 
 • Interested candidates can submit your application letter with an academic transcript and resume to: hr@asiagoldenrice.com
 • ASIA GOLDEN RICE CO.,LTD. ( HR DEPT.) 71 , 6 Fl., AGR Building , Chareonrad Rd., Bangklo , Bangkolaem Bangkok, 10120 Thailand. Tel: 0-22916555 Ext. 520
  E-mail: hr@asiagoldenrice.com