ตั้งเป้าส่งออกข้าวได้ 9.5ล้านตัน ( 01-02-2012 )
          
ตั้งเป้าส่งออกข้าวได้ 9.5ล้านตัน(01 ก.พ.55)
     “ก.พาณิชย์” ตั้งเป้าส่งออกข้าวไทยปี 55 ปริมาณ 9.5 ล้านตัน มูลค่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เผยช่วงครึ่งปีแรก ตลาดข้าวอาจยังเป็นของผู้ซื้อ และการแข่งขันยังสูง
     นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยในปี 2555 ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดเป้าหมายการส่งออกข้าวไว้ที่ปริมาณ 9.5 ล้านตัน มูลค่า 6,800 - 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับปี 2554 ปริมาณลดลง 10.4% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 7.9 - 11.1% โดยข้าวไทยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดโลก เนื่องจากมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ(รายละเอียดข่าว)
แนะผู้ส่งออกข้าวไทย บุกตลาดสวิส ชี้สินค้าที่มีคุณภาพสูงจะดึงดูดและครองส่วนแบ่งการตลาดได้ดี
(01 ก.พ.55)
     นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่าข้าวเป็นสินค้าธัญพืชที่ได้รับความนิยมในตลาดสวิตเซอร์แลนด์มากขึ้นเนื่องจากมีการวิจัยในยุโรปว่าข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ และเนื่องจากสวิสเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ปัจจัยสำคัญของข้าวที่จะได้รับความนิยมและสามารถจำหน่ายในสวิสได้คือต้องเป็นข้าวคุณภาพสูงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ฯลฯ ซึ่งหากผู้ส่งออกใช้ข้อมูลดังกล่าว โดยเน้นคุณประโยชน์ต่าง ๆ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าต่างๆ ได้เป็นอย่างดีนอกจากข้าวเพื่อการบริโภคแล้ว สวิสยังมีการนำเข้าข้าวเพื่อเป็นอาหารสัตว์ด้วย โดยสวิสนำเข้าข้าวเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้นอย่างเด่นชัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการในภาคปศุสัตว์ด้วยเช่นกัน