พม่าขายข้าว200,000ตันต่อปีให้อินโดนีเซีย ( 01-02-2012 )
          

พม่าขายข้าว 200,000 ตันต่อปีให้อินโดนีเซียพร้อมคาดว่าการส่งออกข้าวทั้งหมดของพม่าในปีนี้จะอยู่ที่ 1.5 ล้านตัน