ญี่ปุ่นจำกัดที่ปลูกข้าว ส่งผลดีส่งออกข้าวไทยเพิ่ม ( 01-02-2012 )
          

นางปราณี ศิริพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2555 ทางการญี่ปุ่นจะออกระเบียบใหม่ ซึ่งจะมีการกำหนดพื้นที่ห้ามเพาะปลูกข้าว หากมีปริมาณการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีมากกว่าที่กำหนด เนื่องจากมีความกังวลด้านความปลอดภัยอาหาร ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ในการปลูกข้าวของญี่ปุ่นลดลง น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิของไทย เพราะเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีและความปลอดภัยสูง โดยมีแนวโน้มว่า จะสามารถเจาะตลาดผู้บริโภคข้าวในญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่การส่งออกสินค้าน้ำตาลทรายของไทยไปญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในญี่ปุ่น กว่าร้อยละ 79 แทนน้ำตาลทรายส่งออกจากประเทศออสเตรเลีย ที่ส่งออกได้ลดลง
 

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์