ก.พาณิชย์ การันตีข้าวหอมมะลิแท้ 100% อีก 17 ราย ( 01-02-2012 )
          
ก.พาณิชย์ การันตีข้าวหอมมะลิแท้ 100% อีก 17 ราย(01 ก.พ.55)
     กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง รูปพนมมือ ประจำเดือนธันวาคม 2554 อีกจำนวน 17 ราย เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิแท้ 100% อาทิ ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ตราจิราวดี ตราโฮมเฟรชมาร์ท ตราหงษ์ทอง ตราบัณฑิตน้อย ตราดอกแก้ว ตราช้างคู่ ตราดอกจิก ตราน้ำเต้า และตราช้างสยาม เป็นต้น ซึ่งข้าวหอมมะลิที่ได้ตราสัญลักษณ์รูปพนมมือ ถือเป็นการรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิแท้ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบ สามารถจำหน่ายได้ในราคาเพดาน ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และก็ถือเป็นการการันตีคุณภาพของข้าวหอมมะลิไทยด้วย
 
ที่มา มติชน