ส่งออกข้าวไทย เดือนแรกปี64 วูบ ( 02-03-2021 )
          สมาคมผู้ส่งออกข้าว เผยยอดส่งออกข้าวไทยเดือนแรกของปี 2564 ลด 23.2% ส่งผลให้ไทยอยู่อันดับ 4 ของผู้ส่งออกข้าวโลก ผลจากตู้คอนเทรนเนอร์ขาด ค่าบาทแข็งค่าทำให้ข้าวไทยแพง ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2564 มีปริมาณ 421,477 ตัน ปริมาณส่งออกลดลง 23.2% ขณะที่ส่งออกข้าวมีมูลค่า 7,826.1 ล้านบาท ( 262.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) ลดลง 16.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ 548,958 ตัน มูลค่า 9,342.7 ล้านบาท ( 312.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) ส่งผลให้ประเทศไทยหล่นลงไปอยู่ในอันดับที่ 4 เมื่อเทียบกับประเทศผู้ส่งออกข้าวรายอื่นๆ ซึ่งนําโดยอินเดีย เวียดนาม ปากีสถาน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากผู้ส่งออกข้าวไทยยังคงประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ทําให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกําหนด ประกอบกับราคาข้าวไทยยังคงสูงกว่าคู่แข่งมากจึงทําให้ผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากแหล่งที่มีราคาถูกกว่า ทำให้การส่งออกข้าวขาวมีปริมาณ 145,085 ตัน ลดลง 6.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศแคเมอรูน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก จีน โมซัมบิก ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 118,174 ตัน เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปตลาดหลักในแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้เยเมน เบนิน แคเมอรูน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 97,971 ตัน ลดลง 32.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น สหรัฐฯ ฮ่องกง จีน แคนาดา สิงคโปร์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี สมาคมฯคาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 400,000-500,000 ตัน เนื่องจากผู้ส่งออก ยังคงมีสัญญาค้างส่งมอบให้กับผู้ซื้อในแถบแอฟริกา เอเชีย และอเมริกา ทั้งในส่วนของข้าวขาว ข้าวนึ่ง และข้าวหอมมะลิ ขณะที่ คําสั่งซื้อใหม่ๆยังมีปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากราคาข้าวขาวและข้าวนึ่งของไทยยังคงสูงกว่าคู่แข่งมาก ประกอบกับค่าเงินบาทก็ยังคงอยู่ในทิศทางแข็งค่า ส่งผลให้ในขณะนี้ข้าวขาว 5% ของไทยราคาอยู่ที่ 549 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 513-517, 398-402 และ 438-442 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ ส่วนข้าวนึ่งของไทยราคาอยู่ที่ 557 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวนึ่งของอินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 383-387 และ457-461 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ